Psie neplechy časť 2.

Nadmerné štekanie

Psy štekajú. Je to jeden zo spôsobov ich komunikácie. Príčiny a významy sú rôznorodé –  ako jednoduchá reakcia na náhly stimul, napr. poštár pri dverách. Alebo to môže byť varovanie či žiadosť o pomoc.

Štekanie by sa úplne eliminovať nemalo – v správnom čase a na správnom mieste môže byť veľmi užitočné – psíkovia vedia byť skvelým zabezpečovacím systémom na svete. Stačí hlboký a agresívny štekot a zlodej je odohnaný

Psy štekotom varujú ľudí pred nebezpečenstvom, ako napr. požiar, niektoré psy zasa dokážu varovať svojich majiteľov pred bezprostredným zdravotným ohrozením, ako epileptický záchvat, či nízka hladina cukru. Toto sú príklady správneho času a príležitosti.

Určite však nechceme, aby havkáč štekal ustavične a bez príčiny.  Môže to spôsobiť  nielen problémy so susedmi, ale nadmerné štekanie môže dokonca poškodiť hlasivky psíka.

Chlpáči štekajú z rôznych dôvodov a prehnané štekanie môže mať viacero príčin: nazhromaždená energia, frustrácia, strach z odlúčenia alebo nuda. Obsesívne štekanie značí: „Moje potreby nie sú naplnené.“

nadmerne-stekanie-psa
moj-pes-velmi-steka

Ako teda nadmerné štekanie prekonať?

Pozorne si všímajte situácie, kedy k štekaniu dochádza. Ak psík šteká počas vašej neprítomnosti, môže ísť o znak strachu z odlúčenia.  Vtedy je potrebné zabezpečiť rovnováhu vášho psíka pomocou vzorca: pohyb, výcvik a náklonnosť (v tomto poradí).

Pred odchodom do práce doprajte chlpáčovi poriadnu prechádzku, poskytnite miesto, kam má ísť, kým nie ste doma a potom mu poskytnite náklonnosť po návrate domov, keď váš pes znova dosiahne pokojný stav.

Ak psík šteká vo vašej prítomnosti, začnite tým, že počas korekcie zostanete pokojní. Vyhnite sa hlasnému „fuj“, najmä pri štekote to nikam nevedie, nakoľko rozrušený pes nevníma korekciu. Ďalší hluk jeho správanie iba podporí.

Začnite teda tým, že psa napomeniete, štekot zastavíte pohľadom a zvukom „tššš“. Korigujte ho, kým bude so štekotom pokračovať, ale pokojným a asertívnym spôsobom.

Ak pes šteká naďalej, použite svoju energiu, reč tela a odpútajte pozornosť psa od stimulu, čím efektívne vytvoríte bariéru medzi psom a príčinou štekotu. Tým, že svoju pozornosť presmerujete inam, hovoríte svojmu psovi, že to nie je pre vás žiaden problém.

Príčina štekotu taktiež dáva majiteľovi informáciu o stave mysle psíka. Ak neustále behá k plotu, aby oštekával susedov, znamená to, že intelektuálne napĺňa to, čo sa deje tam a nie to, čo sa deje doma. Hľadá vzrušenie a výzvu a nachádza ju inde. Preto je opäť dôležité, aby havko mal dostatok pohybu a mal doma dosť vecí, ktoré ho zaujímajú.

Rovnako ako žuvanie predmetov, aj štekanie je pre psa prirodzené, no môže sa stať problémom, ak k nemu dochádza v nevhodnom čase. Ak však budete psíka napĺňať podľa vzorca pohyb > výcvik > náklonnosť, so zachovaním pokojného vedenia, ste na dobrej ceste toto správanie korigovať. ☺

Spracovala : KF

Zdroj:  Cesar Millan - Krátka príručka pre majiteľa šťastného psíka (2013)