Nevhodné správanie: Obsesia - nutkavé správanie

Nevhodné správanie: Obsesia - nutkavé správanie

Čo presne myslíme obsesiou pri psovi? Obsesia nastáva vtedy, keď sa pes fixuje na určité správanie, uzamknutý v mentálnom stave, ktorý ho núti sústrediť sa len ja jednu vec. Môže to byť napr. naháňanie tieňov, svetiel alebo odrazov, behanie v kruhu, oblizovanie alebo obhrýzanie sa bez fyzickej príčiny, atď.

Obsesia u psov môže mať dve hlavné príčiny:

  1. Prebytočná energia, ktorú pes potrebuje uvoľniť – psík sa venuje jednej činnosti, až dokým sa neunaví. Tento druh obsesie sa zvyčajne upravuje najľahšie

  2. Neistota – komplikovanejšia forma, ktorá je zvyčajne následkom traumy alebo desivého zážitku. Neisté obsesívne psy dávajú najavo, že im chýba silné vedenie a smerovanie, preto sa nezdravo sústredia na niečo, čo im dáva falošný pocit bezpečia. Niekedy neistota vedia k nadbytočnej energii a začarovaný kruh je na svete.


Ako teda túto obsesiu prekonať?

Aby ste havkáčovi pomohli navodiť stratenú rovnováhu, najprv je potrebné určiť príčinu jeho správania. Ak sa domnievate, že príčinou je nadbytočná energia, dbajte na dostatok pohybu, dlhých prechádzok a potom smerujte jeho pozornosť od všetkých prejavov obsesívneho správania smerom k žiaducemu – pokojnému stavu mysle – napr. psy, ktoré neustále hrabú v záhrade, sú zvyčajne frustrované z nedostatku pohybu. Ak máte silné plemeno, ktoré rado ťahá, nechajte ho ťahať vás na bicykli alebo korčuliach, čím sa unaví. Prípadne môžete psíkovi poskytnúť mentálne výzvy – gumené hračky s dobrotou vo vnútri.

Pri rehabilitácii obsesívneho psa je potrebné vymaniť ho z tohto stavu mysle vtedy, keď k nemu ide dôjsť a na to je prechádzka ideálny priestor. Budete potrebovať krátku vôdzku a sťahovací obojok, ktorý má psík vysoko pod krkom. Vždy, keď pes začne prejavovať známky obsesie, jemne ho šklbnite. Dôležité je správne načasovanie - ak šklbnete príliš skoro alebo neskoro, technika nebude fungovať.

Pri obsesiách, ktoré zahŕňajú naháňanie vecí, sa bude váš havkáč snažiť skúmať zem očami. Vašim cieľom je udržať psa so zdvihnutou hlavou a pohľadom upretým pred seba, pohybujúcim sa popri vás. Keď sa pes pokúsi skloniť hlavu alebo sa zmätene obzerať, opäť ho opravíte šklbnutím. Je potrebné to urobiť hneď ako zacítite, že obsesia prichádza. Spočiatku sa bude psík snažiť vyhrať tým, že vydrží dlhšie ako vy. Nevzdávajte sa a nepopustite. Nebuďte frustrovaní, zachovajte si asertívnu energiu a hlavne pamätajte, že psíkovi chýba silné vedenie, čo je možno počiatkom celého problému.

 

 

Obsesiu budete musieť riešiť aj doma a to obdobným spôsobom.

S tou istou vôdzkou a obojkom vezmite psíka na miesta v dome, kde dochádza k jeho obsesii a korigujte ho, akonáhle sa dostáva do nežiaduceho stavu. Budete tak musieť urobiť v každej miestnosti, kde má psík povolený prístup.

Nakoniec sa chlpáč namiesto obsesie bude sústrediť na vás, čo spoznáte tým ,že bude prejavovať pokojnú energiu. Vtedy ho môžete pochváliť, odmeniť dobrotou alebo inak pozitívne upevniť správanie , tým, čo naňho platí.

Ako vodcovia svorky musíme presmerovať svoju energiu svojich psov a naučiť ich, že na to, aby bol ich svet v poriadku, sa nemusia točiť v kruhu, ani neustále naháňať svoj odraz :)

111
 
 

Spracovala : KF

Zdroj:  Cesar Millan - Krátka príručka pre majiteľa šťastného psíka (2013)