Ako porozumieť reči vášho havkáča?

Energia je jazykom komunikácie. Je to spôsob, akým sa ľudia a psy prezentujú svetu – buď rečou tela, výrazom tváre alebo očným kontaktom.

Pri ľuďoch ide o sekundárnu formu komunikácie, ale pri psoch je to jeden z primárnych spôsobov, akým komunikujú s okolitým svetom.

Pes nevyjadrí slová ako „prepáč, prosím, ďakujem“. Ak si však zachová pokojnú, asertívnu energiu, ani to nepotrebuje.

Havkáči chápu reč tela iného psa inštinktívne. Ak navštívite park, skúste si všimnúť ako sa psíci pri stretnutí približujú.

Ak je toto stretnutie priateľské, využijú na zvítanie ich primárny zmysel – čuch. Nepriamo sa priblížia a oňuchávajú bok, prípadne zadok iného psa, až kým si nie sú energiou toho druhého.

Treba si všímať ich všeobecný postoj a energiu, a hlavne aj to, ako držia hlavu, uši, či chvost, keďže prostredníctvom nich psíci komunikujú.

Samozrejme, musíte si byť vedomí aj fyzických špecifík vášho chlpáča. Pri niektorých plemenách sú uši takmer stále vztýčené, pri niektorých vždy visia nadol.

Ak si však psíka budete pozorne všímať, budete vedieť určiť, kedy je napätý a kedy uvoľnený.

Spôsobov, ako zobrazujú havkáči reč tela skrz hlavu, uši a chvost, je niekoľko. Na ich základe môžeme psíkov rozdeliť do týchto kategórií:

psy-behaju-obojok
pes-pozera-von-oknom

POKOJNÝ, ASERTÍVNY PES

U takéhoto psíka je hlava, uši aj chvost vysoko, ale telo nemá napnuté. Chvostíkom krúti pomaly, až stredne rýchlo a rytmicky.

V takomto stave psík robí uvážené pohyby, bude v pokoji bez prestupovania z nohy na nohu alebo sa bude pohybovať s určitým zámerom.

POKOJNÝ, SUBMISÍVNY PES

Takýto chlpáč  bude ležať s ušami pri hlave a chvost klesne do strednej pozície. Telo bude pôsobiť uvoľnene.

Submisívny pes si často sadá alebo ľahá, najsubmisívnejšie typy psov si položia hlavu na predné labky.

Tento typ psíka môže začať kývať chvostom, keď sa mu pozriete do očí.

pes-lezi-na-snehu
pes-na-trave-pozera

AGRESÍVNY PES

Agresívny typ má všetky znaky pokojného, asertívneho psa – s jediným rozdielom – jeho telo je tuhé a veľmi napäté.

Takmer akoby reagoval nakláňaním sa  vpred na niečo, čo ho ťahá dozadu. Agresívny pes udržuje očný kontakt.

Niektoré psíky prejavujú agresiu aj zjavnejšie – vrčanie, cerenie zúbkov či štekanie, neprítomnosť týchto znakov však neznamená, že havko nemôže pohrýzť.

Ak je reč tela tuhá a napätá, nechajte psíka na pokoji. Ak kýva chvostom, neznamená to, že je priateľský. Agresívny pes zdvíha chvost veľmi vysoko a rýchlo ním kýve. 

STRACH A ÚZKOSŤ

Bojazlivý pes, ktorý neutečie, sa bude snažiť robiť menším. Skloní hlávku a sklopí uši, prikrčí sa.

Chvost zvyčajne drží na najnižšej pozícii, často medzi zadnými končatinami. Ako pri agresívnych typoch, pes môže rýchlo kývať chvostom, ale v tejto nízkej polohe.

Zaujímavým znakom je aj zježenie srsti na chrbte. Niekedy psík žmúri oči, aby si ich chránil.

Toto sa môže preniesť až na hornú peru, ktorá sa vykrúti nahor a odhalí zuby.  V prípade bojazlivého psíka je toto znakom submisivity.

pes-strach-psie-oci

AJ PSÍCI POTREBUJÚ CHVÍĽKU PRE SEBA

Nezávisle od ich momentálnej energie a nálady, v určitom okamihu majú aj psíci potrebu byť sami a spoločnosť človeka nie je vítaná, čo vedia dať najavo.

Otočia sa a pôjdu smerom preč. Ak to psík urobí, nenasledujte ho. Rešpektujte jeho priestor a priania. Psík nezáujem môže prejaviť aj tak, že otočí hlavu nabok (vyhne sa očnému kontaktu).

Môže tiež zodvihnúť chvost, čo nebude korešpondovať s pozíciou hlavy a uší z dôvodu neistoty psa. Ak psík nechce, aby ste sa priblížili, môže ostať stáť veľmi ticho a meravo, ako sa chcel stať pre vás neviditeľným.

V najextrémnejších prípadoch vás psík môže varovať tak, že bude mľaskať a vrčať ako signál „dajte mi pokoj“.

 Ak sa naučíte rozumieť reči tela psov, zlepšíte svoju schopnosť komunikovať s nimi a budete chápať, čo vám „hovoria“ .

Tieto body vám pomôžu udržať si asertívnu energiu a dosiahnuť žiaduce správanie. Budete tak vedieť lepšie spolu fungovať a vytvoríte psíkovi prostredie, v ktorom sa obaja budete cítiť najlepšie. ☺

 

Spracovala : KF

Zdroj:  Cesar Millan - Krátka príručka pre majiteľa šťastného psíka (2013)